menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Umowa opcji zakupu akcji Resbud S.A stanowiących 65,39% kapitału.

Zarząd ATLANTIS SA z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 12 marca 2012 roku zawarł ze Spółką Investment Friends S.A z siedzibą w Warszawie Umowę dotyczącą zobowiązania się Investment Friends SA posiadającej 100% udziałów w Spółce Mila 4 Sp.zoo z siedzibą w Tarnowie posiadającej 549 249 akcji stanowiących 65,39% w kapitale zakładowym Spółki Resbud S.A z siedzibą w Rzeszowie do sprzedaży udziałów spółki Mila 4 Sp.zoo i posiadanych przez nią akcji Resbud SA, w przypadku zgłoszenia przez spółkę Atlantis S.A wezwania w stosunku do Investment Friends S.A do realizacji tej opcji w ciągu 7 dni od daty wezwania po cenie stanowiącej równowartość kwoty 6.147.000 złotych .
Umowa opcji zawarta została z terminem ważności do dnia 31.03.2012 roku.
Obecnie Atlantis SA nie posiada akcji Resbud SA.