menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2018 2018 2017 2018 2017
I. Revenues from the sale of products, goods and materials from continuing operations 593 360 139 85
II. Revenues from the sale of products, goods and materials from discontinued operations 1 991 503 467 291
III. Profit _loss_ from operating activities from continuing operations -1 409 -733 -330 -173
IV. Profit _loss_ before tax from continuing operations 75 -1 792 18 -422
V. Profit _loss on discontinued operations_ -12 538 4 551 -2 938 1 072
VI. Net profit _loss_ -12 463 2 759 -2 920 650
VII. Net cash flow from operating activities -281 -306 -66 -72
VIII. Net cash flows from investing activities -37 025 -168 -8 677 -40
IX. Net cash flow from financing activities 36 900 884 8 648 208
X. Change in cash and cash equivalents -406 410 -95 97
XI. Total assets 52 838 79 525 12 288 19 067
XII. Short-term liabilities 2 753 1 965 640 471
XIII. Equity 49 910 75 893 11 607 18 196
XIV. Share capital 11 470 12 500 2 667 3 000
XV. Weighted average diluted number of shares _in pcs_ 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000
XVI. Profit _loss_ from continuing operations per share _in PLN / EUR_ 0 -0,07 0 -0,02
XVII. Profit _loss_ per share _in PLN / EUR_ -0,5 0,11 -0,12 0,03
XVIII. 2 3,04 0,47 0,72

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI