menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 lipca 2019 roku The announcement of the Warsaw Stock Exchange S.A. of 23 July 2019

Raport bieżący nr 31/2019

Zarząd Spółki Atlantis SE informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała w dniu 23.07.2019 roku komunikat informujący, iż zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Giełdy Nr
386/2019 z dnia 7 maja 2019 roku, w związku z opublikowaniem przez spółkę ATLANTIS SE raportu rocznego za rok 2018, począwszy od dnia 24 lipca 2019 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami tej spółki oznaczonymi kodem “EE3100143090”.

The Management Board of Atlantis SE informs that the Management Board of the Warsaw Stock Exchange S.A. issued an announcement on 23/07/2019 informing that in accordance with the provisions of the resolution of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange No. 386/2019 of
7 May 2019 with regard to the publication of the annual report for 2018 by ATLANTIS SE, starting from 24/07/2019 there will be a resumption of trading in the shares of this company marked with the code “EE3100143090”.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI