menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.Change of the schedule of publication of periodic reports in the financial year 2019/2020.

Raport bieżący nr 32/2019

Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019/2020.

Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:

Jednostkowy raport za pierwsze półrocze roku obrotowego 2019-2020 _6 miesięcy 2019 roku_ publikacja nastąpi w dniu 30.09.2019 r. _poniedziałek_.
Jednostkowy raport za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.11.2019 r. _piątek_.
Jednostkowy raport za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 14.02.2020 r._piątek_.
Jednostkowy raport za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 29.05.2020 r._piątek_.

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019-2020 publikacja nastąpi w dniu 15.10.2020r._czwartek_.

Jednocześnie Zarząd ATLANTIS SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.The Management Board of ATLANTIS SE based in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic reports in 2019/2020.

Quarterly reports will be published by the Company in 2019 on the following dates:

The separate financial statements for the first half of the financial year 2019-2020 _6 months 2019_ will be published on 30.09.2019 _Monday_.
The separate financial statements for the first 9 months of financial year 2019-2020 will be published on 29.11.2019 _Friday_.
The separate financial statements for the first 12 months of financial year 2019-2020 will be published on 14.02.2020 _Friday_.
The separate financial statements for the first 15 months of financial year 2019-2020 will be published on 29.05.2020 _Friday_.

The separate annual financial statements for the financial year 2019-2020 will be published on 15.10.2020 _Thursday_.

At the same time, the Management Board of ATLANTIS SE informs that possible changes to the dates of submitting periodic reports will be announced in the form of a current report.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI