menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE

Raport bieżący nr 33/2019

Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.09.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.Emitent na stronie internetowej Spółki publikuje wszystkie dokumenty stanowiące podstawę zatwierdzenia przez WZA.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE _corporate ID code:14633855_, registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 2 September 2019, Monday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402. The issuer publishes information about the General Meeting of Shareholders together with the documents constituting the basis for the GMS approval on the company’s website.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI