menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rozwiązanie umowy z audytorem. (Termination of the contract with the auditor.)

Raport bieżący nr 37/2019

Emitent informuje, że w dniu 20.12.2019 roku otrzymał informację od Hansa Audit osaühing z siedzibą w Tallinnie o rozwiązaniu umowy na usługi audytorskie, zawartą w dniu 17 czerwca 2019 roku, z przyczyn osobistych Audytora. Emitent poinformuje osobnym raportem o zawarciu umowy z nowym audytorem.

The Issuer received on 20/12/2019 the information from Hansa Audit osaühing based in Tallinn about the termination of the contract for audit services concluded on 17/06/2019 due to personal reasons of the Auditor.
The Issuer will inform in a separate report about the conclusion of the contract with the new auditor.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI