menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Ogłoszenie publicznego wezwania na akcje spółki RESBUD S.A. przez Emitenta

Zarząd Atlantis S.A. w Płocku informuje, że w dniu 2.04.2012r. Emitent ogłosił za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Emitent informuje, że w ramach wezwania zamierza nabyć do 66% udziału w kapitale zakładowym spółki RESBUD S.A. tj do 5.151 akcji RESBUD S.A. w Rzeszowie.

Pełna treść wezwania, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.