menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020.Change of the publication date of the separate periodic report for the first 12 months of the financial year 2019-2020

Raport bieżący nr 1/2020

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 23.07.2019roku , informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020, którego publikacja przewidziana była na dzień 14.02.2020 r. _piątek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 nastąpi w dniu 24 lutego 2020roku _poniedziałek_.

The Management Board of Atlantis SE with headquarters in Tallinn, with reference to the content of current report no. 32/2019 of 23/07/2019 informs that it changes the publication date of the separate periodic report for the first 12 months of the financial year 2019-2020, the publication of which was scheduled on 14/02/2020 _Friday_. The new publication date of the separate periodic report for the first 12 months of the financial year 2019-2020 will be on 24/02/2020 _Monday_.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI