menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the first 15 months of the financial year 2019-2020

Raport bieżący nr 4/2020

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 23.07.2019roku , informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020, którego publikacja przewidziana była na dzień 29.05.2020 r. _piątek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu okresowego za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019-2020 nastąpi w dniu 26 maja 2020roku _wtorek_.


The Management Board of Atlantis SE with headquarters in Tallinn, with reference to the content of current report no. 32/2019 of 23/07/2019 informs that it changes the publication date of the separate periodic report for the first 15 months of the financial year 2019-2020, the publication of which was scheduled on 29/05/2020 _Friday_. The new publication date of the separate periodic report for the first 15 months of the financial year 2019-2020 will be on 26/05/2020 _Tuesday_.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI