menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020. Change of the publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020.

Raport bieżący nr 7/2020

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 23.07.2019 roku , informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020, którego publikacja przewidziana była na dzień 15.10.2020 r. _czwartek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu okresowego za rok obrotowy 2019-2020 to 30 października 2020 roku _piątek_.

The Management Board of Atlantis SE with headquarters in Tallinn, with reference to the content of current report no. 32/2019 of 23/07/2019 informs that it changes the publication date of the separate periodic report for the year of the financial year 2019-2020, the publication of which was scheduled on 15/10/2020 _Thursday_. The new publication date of the separate periodic report for the year the financial year 2019-2020 will be on 30/10/2020 _Friday_.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI