menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian KRS Spółki zależnej MILA4 Sp. z o.o.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2012r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.04.2012r. wydanego pod sygn. akt. KR.XII NS-REJ/003027/12/669 w sprawie zmian w rejestrze spółki zależnej od Emitenta – MILA 4 Sp. z o.o.

Sąd dokonał rejestracji zmiany siedziby spółki MILA 4 Sp. z o.o. z dotychczasowej tj. Tranów (33-100) ul. Bartla 3, na Płock (09-402) ul. Padlewskiego 18C.

Ponadto Sąd dokonał rejestracji zmian w zarządzie Spółki MILA 4 Sp. z o.o. gdzie dotychczas osobą pełniąca funkcje Prezesa Zarządu była Pani Kinga Nowak. Aktualnym Prezesem Zarządu spółki MILA 4 Sp. z o.o. jest Pani Anna Kajkowska.