menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Uchwała Nr 1042/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 978/2020 Zarządu Giełdy z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1a Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki ATLANTIS SE o przedłużenie zawieszenia obrotu akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem „EE3100143090”, Zarząd Giełdy postanawia zmienić Uchwałę Nr 978/2020 Zarządu Giełdy z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki ATLANTIS SE, zmienionej Uchwałą Nr 1016/2020 Zarządu Giełdy z dnia 22 grudnia 2020 r., w ten sposób, że w § 1 wyrażenie „do dnia 29 grudnia 2020 r. (włącznie)” zastępuje się wyrażeniem „do dnia 5 stycznia 2021 r. (włącznie)”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.