menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Podjęcie współpracy z Wratislavia – BIO oraz Akwawit-Polmos przy udziale P.H.Z Bartimpex w celu upublicznienia tych Spółek na GPW w Warszawie lub AIM w Londynie ;współpraca handlowa przy przychodach co najmniej 100 mln zł przez Spółkę AF ESTRY S.A.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2012r. zawarł cztero – stronny list intencyjny, którego sygnatariuszami są Emitent, spółka Wratislavia-BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, AKWAWIT – POLMOS S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BARTIMPEX S.A. z siedzibą w Marewie.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego wyrażają gotowość podjęcia współpracy handlowej w zakresie pozyskiwania i dostarczania przez Emitenta samodzielnie lub przez podmiot wskazany na rzecz Wratislavia – BIO na warunkach rynkowych surowca do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych o wartości netto nie mniejszej niż 100.000.000,00 zł rocznie.

Emitent wyraził również gotowość udzielenia samodzielnie lub przez podmiot wskazany wsparcia finansowego o charakterze dłużnym spółce Wratislavia – BIO w kwocie nie mniejszej niż 25.000.000 zł i nie większej niż 80.000.000 zł w celu zoptymalizowania dotychczasowego finansowania kredytem bankowym Wratislawia – BIO.

List Intencyjny z dnia 23.04.2012r. przewiduje również, że Wratislavia – BIO, Bartimpex oraz Emitent planują dokonanie emisji prywatnej akcji spółki Wratislavia – BIO z udziałem Emitenta oraz dostosowania jej warunków i terminów zgodnie z celami strategicznymi Emitenta oraz pozostałych sygnatariuszy Listu Intencyjnego z uwzględnieniem warunków rynku kapitałowego ,celem wprowadzenia akcji Wratislavia BIO do obrotu na rynku regulowanym, w co najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej oraz ewentualnie także w alternatywnym systemie obrotu narybku Alternative Investment Market prowadzonym przez Londyńską Giełde Papierów Wartościowych.

Ponadto strony Akwawit, Bartimpex oraz Emitent planują dokonanie emisji prywatnej akcji spółki Akwawit z udziałem Emitenta oraz dostosowania jej warunków i terminów zgodnie z celami strategicznymi Emitenta oraz pozostałych sygnatariuszy Listu Intencyjnego z uwzględnieniem warunków rynku kapitałowego, celem wprowadzenia akcji Akwawit do obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym z krajów Unii Europejskiej oraz ewentualnie także w alternatywnym systemie obrotu narybku Alternative Investment Market prowadzonym przez Londyńską Giełde Papierów Wartościowych.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Listu Intencyjnego jego zaangażowanie w podmioty Akwawit oraz Wratislavia BIO ma mieć miejsce przed uzyskaniem przez te podmioty statusu spółek publicznych.