menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of half-yearly financial report for the financial year 2020-2021.

Raport bieżący nr 2/2021

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 02.11.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021 to 19.01.2021 roku _wtorek_.

The Management Board of Atlantis SE with its registered office in Tallinn, with reference to the content of the current report no. 8/2020 of 2/11/2020 _Monday_ informs that it changes the date of publication of the half-yearly financial report for the financial year 2020-2021, the publication of which was scheduled for 22.02.2021 _Monday_. The new date for the publication of the half-yearly financial report for the financial year 2020-2021 is January 19, 2021 _Tuesday_.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI