menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A ,która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavia –Bio przy udziale PHZ Bartimpex będzie beneficjentem przychodów rzędu co najmniej 100 mln zł.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2012r. wraz ze spółką FON S.A. w Płocku jako założyciele dokonały zawiązania nowej spółki akcyjnej pod nazwą AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku.

Kapitał zakładowy spółki AF ESTRY S.A wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda.

Emitent w kapitale zakładowym spółki AF ESTRY S.A. objął 510 akcji zwykłych na okaziciela serii A, które to akcje stanowią 51% udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. i uprawniają do oddania 510 głosów na Walnym Zgromadzeniu AD ESTRY S.A. co stanowi 51% udziału w ogólnej liczbie głosów AF ESTRY S.A.

Prezesem Zarządu Spółki AF ESTRY S.A z siedzibą w Płocku, została Pani Anna Kajkowska będąca jednocześnie prezesem Emitenta, spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku, MILA4 Sp. z o.o. w Płocku oraz zasiadająca w Radzie Nadzorczej RESBUD S.A. w Rzeszowie,

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków: Pana Damiana Patrowicza, Pani Małgorzaty Patrowicz oraz Pana Jacka Koralewskiego

Obszarem działalności AF ESTRY S.A. będzie dostarczanie komponentów do produkcji estrów.