menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Publikacja rozszerzonego Dokumentu Informacyjnego. Publication of an extended Information Document.

Raport bieżący nr 5/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 11/12/2020 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie, udostępnia w załączeniu rozszerzoną wersję Dokumentu Informacyjnego o
którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g_ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ 2017/1129 In reference to the current report No. 11/2020 of 11/12/2020, the Management Board of the Company ATLANTIS SE provides in the attachment an extended version of the Information Document about
referred to in Art. 1 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI