menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. Updating the Information Document.

Raport bieżący nr 6/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 11/12/2020 oraz nr 5/2021 z dnia 4/02/2021 Zarząd Spółki ATLANTIS SE publikuje zaktualizowany Dokument Informacyjny o którym mowa w art. 1 pkt 5 ust. g_ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY _UE_ 2017/1129

In reference to the current report No. 11/2020 of 11/12/2020 and No. 5/2021 of 4/02/2021, the Management Board of ATLANTIS SE publishes the updated Information Document referred to in Art. 1 point 5 sec. g_ REGULATION _EU_ 2017/1129 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

Załączniki:

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI