menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Uchwała Nr 133/2021
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 15 lutego 2021 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych
spółki ATLANTIS SE


§ 1

eZarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 250.000.000 (dwieście
pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych spółki ATLANTIS SE.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,
w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia
wprowadzić z dniem 17 lutego 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym
akcje spółki ATLANTIS SE, o których mowa w § 1, rejestrowane przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „EE3100143090”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: