menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021

Raport bieżący nr 16/2021

Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 02.11.2020roku ( poniedziałek), informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 31.08.2021r. (wtorek). Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021 to 11.10.2021 roku (poniedziałek).

The Management Board of Atlantis SE with its registered office in Tallinn, with reference to the content of the current report no. 8/2020 of 2/11/2020 (Monday) informs that it changes the date of publication of the yearly financial report for the financial year 2020-2021, the publication of which was scheduled for 31/08/2021 (Tuesday). The new date for the publication of the yearly financial report for the financial year 2020-2021 is 11/10/2021, (Monday).

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Operator systemu ESPI