menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Pośrednie nabycie akcji Emitenta.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 16.05.2012 r do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

Pan Mariusz Patrowicz informuje, że na skutek wykonania przez spółkę zależną DAMF Invest S.A. uprawnienia do objęcia akcji nowej emisji ATLANTIS S.A. wynikającego z posiadanych przez DAMF Invest S.A. warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje nowej emisji oraz wobec faktu, iż w dniu 10.05.2012r. doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki ATLANTIS S.A. zgodnie z treścią art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniu 10.05.2012r. pośrednio nabył 219.960.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 58,19 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawnia do oddania 219.960.000 głosów, stanowiących 58,19 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej pośrednio przez DAMF Invest S.A. , Pan Mariusz Patrowicz posiadał 29.490.000 akcji Spółki która to ilość stanowiła łącznie 23,40 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawniała do oddania 29.490.000 głosów, stanowiących 23,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Aktualnie, pośrednio przez DAMF Invest S.A. posiada łącznie 249.450.000 akcji Spółki która to ilość stanowi łącznie 65,99 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawnia do oddania 249.450.000 głosów, stanowiących 65,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Mariusz Patrowicz poinformował , że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce ATLANTIS S.A. w Płocku. Ponadto poinformował , że inne podmioty od niego zależne poza DAMF Invest S.A. nie posiadają akcji ATLANTIS S.A. oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.