menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Odwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20.06.2012 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2012 z dnia 25 maja 2012 roku, Zarząd Atlantis S.A. („Spółka”) informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 roku. Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 czerwca 2012 roku, są przeszkody w uczestnictwie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków organów Spółki, wynikające z przyczyn osobistych, co uniemożliwia realizację ich prawa wynikającego z art. 406 (6) k.s.h.

Zarząd Spółki ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie w późniejszym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.