menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Ogłoszenie publicznego wezwania na akcje Emitenta przez DAMF Invest S.A. w Płocku

Zarząd Atlantis S.A. w Płocku informuje, że w dniu 05.06.2012r. spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku ogłosiła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Emitenta w wykonaniu obowiązku określonego w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Spółka DAMF Invest S.A. w ramach wezwania zamierza nabyć do 66% udziału w kapitale zakładowym Emitenta tj do 249.480.000 Akcji uprawniających do 249.480.000 głosów, tj. 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pełna treść wezwania ogłoszonego przez DAMF Invest S.A. w Płocku, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: