menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o wynikach wezwania na akcje Emitenta.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 12.07.2012r. od podmiotu pośredniczącego w wezwaniu do zapisywania się na akcje Emitenta ogłoszonym przez DAMF Invest S.A. w Płocku, Domu Maklerskiego BZW WBK S.A. powziął informację, że w ramach przeprowadzonych zapisów na sprzedaż akcji Emitenta w trybie art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej przeprowadzanych w dniach 26 czerwca 2012r. – 9 lipca 2012r. zawarto transakcje na łączną liczbę 30.000 akcji objętych wezwaniem. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 88,11 %