menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport bieżący nr 4/2011

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2010

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2010r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2010r stanowi załącznik do niniejszego raportu. Emitent ponadto informuje że wszystkie raporty dostępne są w jego siedzibie przy ul. Padlewskiego 18C w Płocku.

Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach na dzień publikacji niniejszego wykazu mogą być nie aktualne.

Załącznik: