menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Przywrócenie obrotu akcjami Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.11.2012r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 1117/2012 w przedmiocie uchylenia uchwały 1074/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, że na skutek podjęcia przez Zarząd GPW S.A. uchwały z dnia 09.11.2012r. począwszy od sesji giełdowej w dniu 12.11.2012r. (poniedziałek) obrót akcjami spółki zostanie wznowiony. Emitent informuje, że uchwała Zarządu GPW S.A. z dnia 09.11.2012r. podjęta została w związku ze zmianą stanowiska KNF w sprawie konieczności utrzymywania zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. KNF w komunikacie z dnia 09.11.2012r. stwierdziła, że w związku z publikacją komunikatu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 50/2012 z dnia 08.11.2012r.oraz upływem czasu od dnia 25.10.2012r. inwestorzy mieli możliwość odpowiedniego zapoznania się z ryzykiem, które miało wpływ na podejmowane przez nich decyzje inwestycyjne dotyczące akcji Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dnia 09.11.2012r. oraz treść komunikatu KNF z dnia 09.11.2012r.

Załącznik: