menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej…

Ujawnienie informacji poufnej opóźnionej w trybie art. 57 ustawy o ofercie – w zakresie zobowiązania Emitenta do zapewnienia finansowania dla spółki Wratislavia – BIO Sp. z o.o. we Wrocławiu do wysokości 40.000.000 zł

Zarząd ATLANTIS S.A. niniejszym informuje, że w dniu 28.06.2012r. Emitent przekazał Komisji Nadzoru Finansowego utajnioną informację o złożeniu Bankowi BGŻ S.A. w Warszawie zobowiązania do zapewnienia finansowania dla spółki Wratislavia – BIO Sp. z o.o. we Wrocławiu do wysokości 40.000.000,00 zł w związku z prowadzonymi ze spółką Wratislavia – BIO Sp. z o.o. negocjacjami związanymi z planowanym wspólnym przedsięwzięciem w zakresie produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, o podjęciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2012 z dnia 24.04.2012r. Emitent postanowił na wniosek Wratislavia-BIO Sp.z o o. o. opóźnieniu ujawnienia tej informacji poufnej w związku z tym, że w jego ocenie podanie tej informacji do publicznej wiadomości mogło naruszyć jego interes, interes jego kontrahenta spółki Wratislavia – BIO Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz mogło negatywnie wpłynąć na prowadzone przez strony negocjacje. Ponadto Emitent uznał, że wobec faktu, że strony wówczas znajdowały się na wstępnym etapie prowadzonych negocjacji podanie do wiadomości informacji poufnej o zapewnieniu finansowania na wysokim poziomie mogło wprowadzić uczestników obrotu w błąd, z tego względu, że faktyczny rozmiar ewentualnego finansowania oraz zakres współpracy nie został na tym etapie przez strony sprecyzowany. Emitent informuje ponadto, że okres utajnienia informacji poufnej dotyczącej zapewnienia finansowania dla spółki Wratislavia BIO Sp. z o.o. był przez Emitenta dwukrotnie przedłużany, z tych samych względów, które wpłynęły na podjęcie decyzji o jej pierwotnym utajnieniu. Emitent informuje, że do dnia publikacji niniejszego raportu strony nie osiągnęły porozumienia, co do zakresu ewentualnej przyszłej współpracy a okres obowiązywania złożonego przez Emitenta zapewnienia upływa w dniu 15.11.2012r. Emitent informuje, że na chwilę obecną negocjacje Emitenta z Wratislavia – BIO Sp. z o.o. we Wrocławiu zostały zawieszone ze względu na brak porozumienia pomiędzy stronami co do kluczowych kwestii planowanej współpracy. Emitent informuje, że nie wyklucza ponownego podjęcia rozmów. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść wszystkich trzech informacji o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej .

Załączniki: