menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu nr 14/2013 z dnia 26.06.2013 r.

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, iż w treści raportu bieżącego nr14/2013 z dnia 26.06.2013 r ,w sprawie zbycia i nabycia aktywów znacznej wartości , z uwagi na błąd rachunkowy przekazano do wiadomości Akcjonariuszy błędne dane wskazane poniżej :
” Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 11.597 udziałów to 579.850,00 zł. Udziały te reprezentują 61,32 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do oddania 11.597 głosów reprezentujących 61,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.”
Prawidłowa treść jest następująca:
“Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 11.597 udziałów to 579.850,00 zł. Udziały te reprezentują 46,85% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do oddania 11.597 głosów reprezentujących 46,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.”