menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana informacji dotyczących publikacji raportów okresowych

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że w związku z faktem, że wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku w okresie objętym raportem półrocznym, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 18.01.2013r.

Emitent informuje, że na podstawie § 82 ust. 1 pkt. 2) w zw. z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009r. Emitent w dniu 30.08.2013r. opublikuje raport półroczny.

Pozostałe informacje podane w raporcie bieżącym nr 3/2013 z dnia 18.01.2013r. pozostają bez zmian.