menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zwołanie NWZA na dzień 18.03.2011 r. / godz.12.00

Raport bieżący nr 9/2011

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 marca 2011 roku godz.12.00

Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000033281 (dalej zwanej “Spółką”), działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 18 marca 2011 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c.

Porządek Obrad oraz Projekty Uchwał zawarte są w załączniku niniejszego raportu.