menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie o bezpośrednim nabyciu 5.284.732 akcji Emitenta

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.