menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta w związku z transakcjami dokonanymi przez DAMF Invest S.A. w Płocku, podmiot zależny od Pana Mariusza Patrowicza.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.