menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.01.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 5.284.732 akcji Emitenta.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniu:

Data Transakcji Wolumen Cena
15.01.2014 r – 5.284.732 akcje 0,10 zł