menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.02.2014 r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 04.02.2014 r.

Akcjonariusz: DAMF Invest S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 249.625.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 249.625.000
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 66,04 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100%