menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.06.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 25.524 akcji Emitenta.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniu:

Data Transakcji Wolumen Cena
29.05.2014 r. – 4.438 akcji 1,11 zł .
02.06.2014 r.- 10.966 akcji 1,18 zł .
03.06.2014 r.- 10.120 akcji 1,22 zł.