menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cotex Development z siedzibą w Płocku

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.06.2014r. zawiązał nową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
Kapitał zakładowy spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. w Płocku wynosi 100.000 zł _sto tysięcy złotych 00/100_ na który składa się 1000 _jeden tysiąc _ udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł _sto złotych 00/100_ każdy.
Emitent w kapitale zakładowym spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. objął 1000 _jeden tysiąc _ udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł _ sto złotych 00/100_ każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł _sto tysięcy złotych 00/100_. Objęte przez Emitenta w spółce COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. udziały stanowią 100 % udziału w kapitale zakładowym COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. i uprawniają do oddania 1000 _jeden tysiąc _ głosów na Zgromadzeniu Wspólników COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. co stanowi 100 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Wkłady na pokrycie objętych przez Emitenta udziałów opłacone zostały gotówką .
Prezesem Zarządu Spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, została Pani Anna Dorota Kajkowska , będąca jednocześnie Prezesem Zarządu Emitenta.
Emitent informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 05.06.2014r. wyraziła zgodę na zawiązanie spółki COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. oraz wniesienie wkładu .
Obszarem działalności COTEX DEVELOPMENT Sp. z o.o. będzie działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie .