menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.09.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 91.846 akcji Emitenta.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniu: Data Transakcji Wolumen Cena
29.08.2014 r. – 80.864 akcje 1,08 zł
01.09.2014 r.- 10.982 akcje 1,10 zł
Łączna liczba nabytych akcji wynosi 91.846 akcji w cenie średniej 1,08 zł za akcję.