menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.12.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 32372 akcje Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień -podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniach:

Data Transakcji Wolumen Cena
17.12.2014 r. –3.600 akcji 0,97 zł -sprzedaż
17.12.2014 r.- 8915 akcji 0,97 zł -kupno
18.12.2014 r.- 415 akcji 0,98 zł -kupno
19.12.2014 r.-11.675 akcji 0,94 zł –kupno
22.12.2014 r.-1301 akcji 0,94 zł -kupno
23.12.2014 r.-10.066 akcji 0,92 zł –kupno

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 32.372 akcje w cenie średniej 0,94 zł za akcję.