menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.12.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienia Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 41.726 akcji Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia -podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniach:

Data Transakcji Wolumen Cena
11.12.2014 r. – 738 akcji 0,98 zł
15.12.2014 r.- 1793 akcje 0,96 zł
16.12.2014 r.-39.195 akcji 0,94 zł

Łączna liczba nabytych akcji wynosi 41.726 akcji w cenie średniej 0,94 zł za akcję.