menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.01.2015r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 13.637 akcji Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień -podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym akcji Emitenta w dniach:

Data Transakcji Wolumen Cena
19.01.2015 r. –6.800 akcji 0,96 zł -sprzedaż
08.01.2015 r.- 5003 akcje 0,99 zł -kupno
09.01.2015 r.- 836 akcji 1,03 zł -kupno
12.01.2015 r.-355 akcji 1,01 zł –kupno
13.01.2015r.-2233 akcje 0,97zł -kupno
19.01.2015 r.-7527 akcji 0,95 zł -kupno
22.01.2015 r.-104 akcje 0,97 zł -kupno
23.01.2015 r.-4379 akcji 0,99 zł -kupno
Łączna liczba nabytych akcji wynosi 13.637 akcji w cenie średniej 0,97 zł za akcję.