menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawiadomienie w przedmiocie umorzenia akcji własnych

Raport bieżący nr 11/2015

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.04.2015 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) o umorzeniu akcji własnych nabytych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.10.2014r kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2015r., które opublikowane zostały odpowiednio raportem bieżącym nr 66/2014 z dnia 30.10.2014r. oraz raportem bieżącym nr 89/2014 z dnia 28.11.2014r.

Emitent informował o rejestracji umorzenia akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 13.04.2015r.

Emitent informuje, że zawiadomienie dotyczy 12.800.000 akcji własnych nabytych na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. kontynuowanego po przerwie w dniu 28.11.2014r.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: