menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uchwała nr 258/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie umorzenia akcji własnych

Raport bieżący nr 14/2015

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2015r. do siedziby spółki wpłynęła Uchwała nr 258/15 z dnia 24.04.2015r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w związku z umorzeniem 12.800.000 akcji Emitenta.

W załączeniu pełna treść otrzymanej Uchwały.