menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 19/2015

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 27.05.2015 r., do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Podmiot blisko związany z trzema Członkami Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym:

W dniu 22.05.2015r.Zbył 10 800 akcji po cenie 0,88 zł za akcję.
W dniu 22.05.2015r. Nabył 11.100 akcji po śr. cenie 0,88 zł za akcję
W dniu 26.05.2015r. Nabył 151 akcji po śr. cenie 0,86 zł za akcję
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym od dnia 22.05.2015 r. do dnia 26.05.2015 r. podmiot blisko związany z trzema Członkami Rady Nadzorczej nabył łącznie 11.251 akcji po śr. cenie 0,87 zł za akcje oraz zbył łącznie 10.800 akcji po śr. cenie 0,88 zł za akcję .