menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu Nr 26/2015 z dnia 26.06.2015 r.

Raport bieżący nr 26/2015

Zarząd spółki Atlantis S.A informuje ,iż błędnie wskazał w raporcie nr 26/2015 z dnia 26-06-2015 roku kwotę przysługującego Emitentowi zabezpieczenia w postaci poddania się przez pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 k.p.c do łącznej kwoty 43.500.000,00 zł. Prawidłowa wartość przysługującego Emitentowi zabezpieczenia złożona została przez Pożyczkobiorcę do łącznej kwoty 36.000.000,00 zł .
Emitent informuje, że pozostała treść raportu jest prawidłowa i pozostaje bez zmian.