menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 01.12.2015 r

Raport bieżący nr 41/2015

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.12.2015 roku.

Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 13.260.911
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.260.911
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 53,04 %
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00 %