menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 21.12.2015 r.

Raport bieżący nr 45/2015

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 01.12.2015r., które kontynuowane było w dniu 21.12.2015r.

Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 13.260.911
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.260.911
Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 53,04 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %