menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów uczestniczących w ZWZA dnia 27-06-2011 roku

Zarząd Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku przekazuje informację o akcjonariuszach posiadających powyżej 5 % głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27-06-2011 roku .

1.Atlantis S.A z siedzibą w Płocku -liczba akcji i głosów 47 274 998 na WZA stanowiących 5,11% w kapitale zakładowym i 87,96 % na WZA

2.Fon Ecology S.A z siedzibą w Płocku -liczba akcji i głosów 5.966.352 na WZA stanowiących 0,64 % w kapitale zakładowym i 11,10 %na WZA