menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu bieżącego Nr 60/2010

Raport bieżący nr    1    /    2011

Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku , informuje iż w raporcie bieżącym Nr 60/2010 z dnia 31-12-2010 r błędnie zamieścił dane Emitenta podając jako siedzibę masto Chorzów .

Prawidłowa treść raportu zamieszczona zostaje poniżej

Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku , informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki Fogut Holdings Limited która po zapoznaniu się z treścią raportu bieżącego nr 56/2010 z dnia 23-12-2010 r w,którym Zarząd Atlantis S.A. w Płocku poinformował o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Atlantis S.A z kwoty 14.161.000zł do kwoty 14.259.000zł dzielącego się na 40.740.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,35 zł każda .
W skutek dokonania podwyższenia kapitału zakładowego przez Spółkę Atlantis S.A , udział Spółki Fogut Holdings Limited w kapitale zakładowym uległ zmniejszeniu do 65,98%. Obecnie Spółka ta posiada 26.880.000 akcji spółki Atlantis S.A. w Płocku, co stanowi 65,98 % ogólnej liczby akcji tej spółki oraz uprawnia do oddania 26.880.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Atlantis S.A.
Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego posiadała 26.880.000 akcji spółki Atlantis S.A stanowiących 66,44% .