menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2020

Raport półroczny P 2020 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EURO Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2020 Sześć miesięcy zakończone 31 grudnia 2019 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 1 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 -171 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 249 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of half-yearly financial report for the financial year 2020-2021.

Raport bieżący nr 2/2021 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 02.11.2020 roku, informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 22.02.2021r. _poniedziałek_. Nowy termin publikacji jednostkowego raportu…

Informacja dla akcjonariuszy w sprawie darmowej emisji akcji (bonuss issue). Information for shareholders on the bonus issue of shares

Raport bieżący nr 1/2021 Zarząd Atlantis SE informuje, iż podjął decyzję o nieskładaniu wniosku do Zarządu GPW S.A. o przedłużenie zawieszenia notowań Emitenta. Uprzednio składane przez Zarząd wnioski o zawieszenie notowań były podyktowane faktem przeprowadzania przez Spółkę darmowej emisji akcji, przy proporcjonalnym przydziale ich dla akcjonariuszy Emitenta. Z tego względu,…

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ATLANTIS SE z dnia 7.12.2020 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 7/12/2020.)

Raport bieżący nr 10/2020 Podstawa prawna: Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 7 grudnia 2020 r. Oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej “Spółka”_, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem rejestracyjnym…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE

Raport bieżący nr 9/2020 Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.12.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2020/2021.

Raport bieżący nr 8/2020 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020/2021. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2020 i 2021 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020-2021 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2020 r.…