menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 8/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za rok 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 13.03.2017r., Zarząd Emitenta w dniu 06.03.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 5/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017 r. do Spółki wpłynęły cztery zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Trzy zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta informują o dokonaniu…

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 4/2017 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.01.2017r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_DAMF_ATS MAR_PATRO_ATS Podstawa prawna Art.…

Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r.

Raport bieżący nr 2/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 12.01.2017r. do spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000392143_ w trybie § 3 ust. 17 lit. c_ Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS S.A. z dnia 30.10.2014r. o…

Korekta raportu nr 26/2016 z dnia 30.11.2016r. – Informacja w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających ze znaczącej umowy – Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej zawartej ze spółką Carpri Sp. z o.o. (dawniej Nowy Cotex Sp. z o.o.)

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających ze znaczącej Umowy. Emitent w raporcie z dnia 30.11.2016r. podał informację w zakresie stanu rozliczeń ze spółką Carpri Sp. z o.o. na dzień 30.11.2016r. podając następującą…