menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 25/2018 Zarząd spółki ATLANTIS S.E. siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2018 r. raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 18.05.2018 r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2018 z…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2018 r.

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.06.2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie_ZWZ Projekty_uchwal_ZWZ_za_2017 Formularz_Pelnomocnictwa ATLANTIS_SE_STATUT Podstawa…

Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii, Sprawozdanie Zarządu

Raport bieżący nr 19/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 23.04.2018r. niniejszym publikuje Plan Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii. Szczegółowe informacje na temat procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki zawarte zostały w Planie Przeniesienia, który zawiera informacje o konsekwencjach zmiany siedziby Spółki…

Aktualizacja danych rejestrowych Emitenta – numer NIP, REGON

Raport bieżący nr 18/2018 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 19.04.2018r., dotyczącego rejestracji połączenie ATLANTIS S.A. _Spółka Przejmująca_ z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost _Spółka Przejmowana_ oraz przyjęcia przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej _SE_, Emitent informuje,iż w dniu 24.04.2018r powziął…