menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 48/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 22.12.2017_MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art.…

II Zawiadomienie o zamiarze połączenia ATLANTIS S.A. (Spółka Przejmująca) z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 47/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ATLANTIS S.A. z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska,…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Raport bieżący nr 46/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu ATLANTIS S.A. na posiedzeniu w dniu 14.12.2017 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 35 lok. 89, 02-672 Warszawa podmiotem…

Korekta RB Nr 44/2017 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.

Raport bieżący nr 44/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku dokonuje uzupełnienia załączników do treści raportu bieżącego nr 44/2017 z dnia 30.11.2017r w sprawie zawiadomienia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.01.2018 r.

Raport bieżący nr 44/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 03.01.2018 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załącznik: ATS_-_Ogloszenie_i_uchwaly_NWZ_SE Pelnomocnictwo Podstawa prawna Art.…

I Zawiadomienie o zamiarze połączenia ATLANTIS S.A. (Spółka Przejmująca) z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 43/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ATLANTIS S.A. z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska,…

Zamiar połączenia Emitenta w celu uzyskania statusu Spółki Europejskiej

Raport bieżący nr 42/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2017 z dnia 29.09.2017r. oraz nr 31/2017 z dnia 10.10.2017r. niniejszym informuje, że w dniu 30.11.2017r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: ATLANTIS1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska,…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 41/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.11.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 29.11.2017_MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art.…