menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Połączenie Emitenta – ATLANTIS S.A. (Spółka Przejmująca) z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana), przyjęcie przez Emitenta formy prawnej Spółki Europejskiej SE oraz zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 16/2018 Zarząd ATLANTIS SE _Emitent_ z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje o dokonaniu w dniu 19.04.2018r. rejestracji połączenia Emitenta uprzednio działającego jako spółka akcyjna prawa polskiego pod firmą ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 15/2018 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.04.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Damf Invest S.A. z dnia 16.04.2018r. w sprawie pośredniego zbycia akcji Emitenta i zmniejszenia pośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Damf…

Raport roczny R 2017

Raport roczny R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. ZŁ w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 600 4 226 377 966 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 818 445 899 102 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 759 -2…

Zawarcie 2 Umów pożyczek pieniężnych

Raport bieżący nr 13/2018 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 02.03.2018r. jako pożyczkodawca zawarł dwie umowy pożyczki. Pierwsza z umów z dnia 02.03.2018r. została zawarta przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000599979 jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 11/2018 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.02.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 23.02.2018_MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art.…