menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 7/2018 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.02.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 09.02.2018_MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art.…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 6/2018 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.02.2018r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. Spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 06.02.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 5/2018 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.02.2018r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 05.02.2018_MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art.…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 3/2018 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: PATRO-MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art. 19 ust. 3…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku

Raport bieżący nr 2/2018 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2018r. Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 14 246 348, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14 246 348,…

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 1/2018 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2018r. Załączniki: 20180103_-_ATLANTIS_NWZ_03.01.2018r Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Anna Kajkowska, Prezes Zarządu

Emisja Obligacji serii B

Raport bieżący nr 52/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017r. Emitent dokonał emisji Obligacji serii B. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej Emitent podaje wszelkie informacje dotyczące emisji Obligacji serii…

Emisja Obligacji serii A

Raport bieżący nr 51/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017r. Emitent dokonał emisji Obligacji serii A. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej Emitent podaje wszelkie informacje dotyczące emisji Obligacji serii…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 50/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 29.12.2017_MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art.…