menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki ATLANTIS SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 17/06/2019.)

Raport bieżący nr 29/2019 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, iż w dniu 17.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez…

Informacja o zmianie siedziby Emitenta.Information regarding change of the Issuer’s seat.

Raport bieżący nr 28/2019 Zarząd spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 05.06.2019 r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany adresu Emitenta. Wobec powyższego Emitent informuje, że adres siedziby Spółki to: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145. Adres…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku. Change of the schedule for the publication of periodic reports in 2019

Raport bieżący nr 27/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2019 z dnia 28.01.2019 roku oraz nr 22/2019 z dnia 19.04.2019 roku dotyczących harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd ATLANTIS SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Emitent odwołuje publikację raportu kwartalnego na dzień 31 marca 2019r. za…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE

Raport bieżący nr 26/2019 Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Podstawa prawna:…

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13.05.2019 roku.Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 13/05/2019

Raport bieżący nr 24/2019 Zarząd ATLANTIS SE _dalej “Spółka”_ informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 13 maja 2019 roku _dalej “Walne”_. Decyzja wynika z faktu, iż uchwały które miały być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte na poprzednim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i skutecznie zarejestrowane. Jednocześnie…

Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki.Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company.

Raport bieżący nr 23/2019 Zarząd spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 26.04.2019r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany roku obrotowego stosownie do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.04.2019 roku. W związku z niniejszym rok obrotowy Spółki…

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.

Raport bieżący nr 22/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd ATLANTIS SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Nowe daty publikacji raportów okresowych uwzględniają uchwałę numer 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.04.2019 roku…